Cautati in site:  
HOME ISTORIC DESPRE NOI PARTENERI PORTOFOLIU DIVERSE LINKURI UTILE CONTACT
   CURS VALUTAR
 
   CERTIFICARI

Mihalache Gh. Elena
Mihalache P. Ovidiu
Mihalache Filofteia Catalina

mai multe... 

                   
   HOME
        


|Home | Generalitati SSI | Servicii SSI | Generalitati CE, AE | Servicii CE, AE | Legislatie performanta energetica | Generalitati EPI | Servicii EPI | Legislatie EPI | Acte EPI|Istoric|Despre noi|Parteneri|Portofoliu|Diverse|Linkuri Utile|Certificari|Contact|
verificare PSI, verificare siguranta la foc, verificare securitate la incendiu, evaluarea riscului de incendiu, identificarea riscului de incendiu, scenarii de siguranta la foc, scenariu de siguranta la foc, scenariu de securitate la incendiu, plan de interventie, prevenirea si stingerea incendiilor, managementul sigurantei la foc, managementul securitatii la incendiu, consultanta PSI, consultanta siguranta la incendiu, obtinere aviz PSI, obtinere aviz de securitate la incendiu, autorizatie de securitate la incendiu, obtinere autorizatie de securitate la incendiu, expertizari si verificari, siguranta la foc, securitate la incendiu, autorizatie de functionare PSI, autorizatie PSI de functionare, asistenta completa impotriva incendiilor, incendiu, prevenirea incendiului, autorizari, obtinerea autorizatiilor, sisteme stingere incendii, protectie la explozii, protectie la incendiu, In calitate de furnizor de servicii specializate pe problematica securitatii la incendiu, 3M Expertizari si Verificari Constructii va ofera, prin personalul atestat, urmatoarele: Auditarea privind securitatea la incendiu a operatorilor economici [inspectii tehnice de risc (SURVEY REPORT) in vederea asigurarilor] Expertizarea siguranta la foc - constructii si instalatii Verificarea cerintei esentiale “Siguranta la foc“ Evaluarea si identificarea riscului de incendiu (identificarea starilor de pericol potential si recomandarea masurilor optime dpdv eficienta-cost Asistenta tehnica si consultanta la intocmirea programelor de conformare potrivit reglementarilor in vigoare Elaborarea scenariilor de siguranta la foc/scenariilor de securitate la incendiu Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiei de functionare PSI Intocmirea documentelor/procedurilor privind organizarea apararii impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici Intocmirea planurilor de interventie/evacuare la operatori economici Instruirea salariatilor operatorilor economici Alte servicii legate de securitatea la incendiu a obiectivelor de investitii si nu numai REDACTAREA ACTELOR NECESARE FIRMELOR PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR REDACTAREA ACTELOR DE AUTORITATE EMISE DE PATRON (DECIZIE, DISPOZITIE ETC.) PRIVIND APARAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PREVAZUTE LA ART. 4 LIT. B) DIN ORDINUL MI 138 DIN 5.09.2001: a) stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea împotriva incendiilor; b) constituirea serviciului de pompieri civili; c) modul de executare a lucrarilor cu foc deschis; d) reglementarea fumatului; e) modul de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor specifice activitatii; f) masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, care sa contracareze efectele perioadelor caniculare sau secetoase; g) sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; h) raspunderile ce revin partilor în ceea ce priveste asigurarea apararii împotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, închiriere si antrepriza; i) aplicarea în cadrul agentului economic sau al institutiei a prevederilor unor reglementari din alte sectoare de activitate pentru cazurile sau situatiile în care reglementarile de nivel general nu detaliaza toate aspectele, iar cele specifice sunt insuficiente; j) contractul, întelegerea, angajamentul sau conventia privind asigurarea interventiei, în caz de urgenta, a fortelor specializate, precum si de pregatire a acesteia; k) reglementarea modului de întretinere, verificare si reparare a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, din dotare; l) stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul agentului economic sau institutiei. REDACTAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITATII DE APARARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, MENTIONATE LA ART. 4 LIT. C) DIN ORDINUL MI 138 DIN 5.09.2001: a) substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea agentului economic sau a institutiei; b) datele de identitate ale personalului din cadrul serviciilor de pompieri civili, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare; c) agentii economici care au contracte de închiriere, locatie si altele asemenea, cu specificarea cladirilor utilizate si a profilului de activitate; d) alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de rezerva, pompe, hidranti exteriori si interiori); e) instalatiile speciale de stingere (tip, locuri deservite, numar de capete de debitare, agent stingator, rezerve); f) instalatiile speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve); g) exercitiile si aplicatiile de interventie efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora; h) sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor pe locuri de amplasare: pereti, plansee, sisteme de ventilatie, climatizare etc.; i) zonele cu pericol de explozie, daca este cazul; j) utilajele si autospecialele de interventie din dotarea serviciului de pompieri si stocurile de agenti stingatori sau neutralizatori; k) echipamentul de protectie a personalului de interventie, în functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni în caz de incendiu, stabiliti conform anexei nr. 2 la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998; l) instructiunile de aparare împotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.); m) procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform Dispozitiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor - D.G.P.S.I./002, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, si fisele de instruire aferente; n) graficele de întretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu; o) planurile de evacuare în caz de incendiu (de nivel si încaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventie; p) avizele si autorizatiile p.s.i., inclusiv documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse în opis; q) atestatele, agrementele tehnice, certificatele de conformitate si procesele-verbale de verificare a elementelor de constructie, a mijloacelor tehnice p.s.i. sau a instalatiilor; r) programele, planurile sau alte documente similare cuprinzând masuri si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru îmbunatatirea capacitatii de aparare împotriva incendiilor; s) registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu; t) alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare împotriva incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile în sectoare de activitate asemanatoare etc.). CONSULTANTA ÎN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR Alegerea solutiei optime de protectie împotriva incendiilor a unei firme,pentru care trebuie optat pe considerente tehnice si economice. Sprijinirea beneficiarilor în redactarea caietelor de sarcini pentru licitatii de produse si servicii p.s.i. PROIECTARE Proiectarea instalatiilor de stingere a incendiilor. Proiectarea instalatiilor de detectare si alarmare pentru incendiu. Proiectarea instalatiilor de paratrasnet pentru constructii, instalatii etc. Întocmirea documentatiilor de avizare si autorizare pe linie de prevenirea si stingerea incendiilor pentru societati comerciale, în baza HGR nr. 571/98. Avizarea documentatiei tehnice de catre verificator pentru siguranta la foc "C" autorizat MLPAT. Evaluarea riscului de incendiu, pe diferite scenarii de siguranta la foc. EXPERTIZE PRIVIND INCENDIILE Expertize tehnice în procese pirogene (la incendii, explozii), cu experti autorizati. Expertize judiciare în procese pirogene (la incendii, explozii), cu experti autorizati. INSTRUIREA PERSONALULUI FIRMELOR PE LINIE P.S.I. verificare PSI, verificare siguranta la foc, verificare securitate la incendiu, evaluarea riscului de incendiu, identificarea riscului de incendiu, scenariu de siguranta la foc, scenariu de securitate la incendiu, plan de interventie, prevenirea si stingerea incendiilor, managementul sigurantei la foc, managementul securitatii la incendiu, consultanta PSI, consultanta siguranta la incendiu, obtinere aviz PSI, obtinere aviz de securitate la incendiu, autorizatie de securitate la incendiu, obtinere autorizatie de securitate la incendiu, expertizari si verificari, siguranta la foc, securitate la incendiu, autorizatie de functionare PSI, autorizatie PSI de functionare, asistenta completa impotriva incendiilor, incendiu, prevenirea incendiului, autorizari, obtinerea autorizatiilor, sisteme stingere incendii, protectie la explozii, protectie la incendiu, Verificare Expertizare Siguranta la foc Verificator Expert Securitate la incendiu Evaluare Evaluator Identificare Riscuri Evaluarea si identificarea riscurilor de incendiu Proceduri PSI Organizarea apararii impotriva incendiilor Manager de securitate la incendiu Specialist coordonator securitate la incendiu Cadru tehnic PSI scenarii de siguranta la foc PSI Incendiu Foc In calitate de furnizor de servicii specializate pe problematica securitatii la incendiu, 3M Expertizari si Verificari Constructii va ofera, prin personalul atestat, urmatoarele: Auditarea privind securitatea la incendiu a operatorilor economici [inspectii tehnice de risc (SURVEY REPORT) in vederea asigurarilor] Expertizarea siguranta la foc - constructii si instalatii Verificarea cerintei esentiale “Siguranta la foc“ Evaluarea si identificarea riscului de incendiu (identificarea starilor de pericol potential si recomandarea masurilor optime dpdv eficienta-cost Asistenta tehnica si consultanta la intocmirea programelor de conformare potrivit reglementarilor in vigoare Elaborarea scenariilor de siguranta la foc/scenariilor de securitate la incendiu Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiei de functionare PSI Intocmirea documentelor/procedurilor privind organizarea apararii impotriva incendiilor in cadrul operatorilor economici Intocmirea planurilor de interventie/evacuare la operatori economici Instruirea salariatilor operatorilor economici Alte servicii legate de securitatea la incendiu a obiectivelor de investitii si nu numai